Vizija škole

Vizija škole

Primarna vizija je ostvarenje škole kao centra izvrsnosti temeljene na vrijednostima nacionalne kulture te otvorenosti prema vanjskim partnerstvima kroz programe koji potiču razvoj obrazovnih i kreativnih resursa, interaktivnu komunikacijsku tehnologiju i cijeloživotno učenje.

Poseban naglasak stavljamo i na osuvremenjivanje obrazovnog procesa kroz digitalno opismenjavanje učitelja i učenika, te korištenje digitalnih aplikacija i  tehnologije u nastavi.

 

Misija škole

  • Osigurati učenicima okruženje koje učeniku pruža podršku za ostvarenje punih osobnih potencijala koje će ih pripremiti za uključivanje u društvenu zajednicu
  • stvarati suradničke odnose svih sudionika odgojno-obrazovnog sustava
  • osigurati učiteljima sve potrebne izvore znanja kako bi pomogli učenicima ostvariti pun osobni potencijal.
Skip to content