preskoči na sadržaj

Djelatnici:


 • Vesna Argentin
 • Jasna Arrigoni
 • Ivana Balaško
 • Ivona Biondić
 • Tatjana Bićanić
 • Gledis Brnin
 • Alena Dika
 • Vlado Došen
 • Mandica Drakula
 • Neda Eleta-Barišić
 • Karin Felker
 • Zvjezdana Filipović
 • Adriana Ivić
 • Neven Lazzarich
 • Vilma Lukanović
 • Sanja Marušić
 • Bojana Matešin
 • Predrag Matić
 • Svijetlana Miljković
 • Gracijela Orobabić
 • Tihana Pavlek
 • Davorka Prpić
 • Dražan Sikirica
 • Manuela Stančić
 • Diego Tich
 • Gordana Tovilović
 • Tanja Tuhtan-Maras
 • Vanija Valčić
 • Gordana Vrzić
 • Svetlana Vukić
 • Ines Vuković Prpić
 • Sanja Šantek
 • Sandra Šegota-Orman
 • Ana Šerer
 • Tanja Šćiran
 • Sanjin Žunić
Djelatnici

 RAVNATELJ:                                                                           

prof. Bojana MATEŠIN      
       
RAZREDNA NASTAVA:
 
učiteljica Tatjana BIĆANIĆ 
dipl. uč. Ivona BIONDIĆ
dipl. uč. Barbara SANKOVIĆ 
učiteljica Gledis BRNIN  
učiteljica Mandica  DRAKULA   
dipl. uč. Karin   FELKER      
učiteljica Manuela STANČIĆ            
učiteljica Tanja ŠĆIRAN   
dipl. uč. Sandra ŠEGOTA-ORMAN
učiteljica Svetlana VUKIĆ             
 
 PREDMETNA NASTAVA:
 
HRVATSKI JEZIK:
 
prof. Vesna ARGENTIN
prof. Tamara BROZNIĆ ŠKALAMERA
prof. Vilma LUKANOVIĆ
 
 
ENGLESKI  I NJEMAČKI  JEZIK:
     
prof. Višnja DRAGIČEVIĆ
prof. Gracijela OROBABIĆ
prof. Gordana TOVILOVIĆ
prof. Željka JASNIĆ
 
 
LIKOVNA KULTURA:
 
prof. Sanja MARUŠIĆ VUKASOVIĆ
 
GLAZBENA KULTURA:
 
prof. Sanja ŠANTEK
 
MATEMATIKA:
 
prof. Alena DIKA
prof. Diego TICH
 
FIZIKA I KEMIJA:
 
prof. Adriana BABIĆ
prof. Mateja ŠAPINA
 
 
 PRIRODA I BIOLOGIJA:
 
prof. Nevena MATIJAŠIĆ
 
 
POVIJEST I ZEMLJOPIS:
 
prof. Ivana BALAŠKO
učiteljica Tanja IVANČEV
prof. Tihana PAVLEK
 
TEHNIČKA KULTURA:
 
prof. Vlado DOŠEN
 
INFORMATIKA:
 
prof. Dražan SIKIRICA
 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:
 
prof. Predrag MATIĆ
prof. Oleksandr TIŠKIVSKI
 
VJERONAUK:
 
Maja JURKOVIĆ
Neven LAZZARICH  
Almedina  MUJKANOVIĆ
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA:
 
prof. Adriana LICARDO LUKETIĆ, pedagoginja (prof. Martina ŠEŠA - zamjena)
prof. Tanja TUHTAN-MARAS, psihologinja
 
KNJIŽNIČAR:
 
Danila FERENČEVIĆ, prof.
 
ODJEL PSP-a:
 
 
Diana BAN, fizioterapeut
prof. Tatjana BRUMEN MARČINA, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
prof. Neda ELETA BAREŠIĆ, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
Kata LOPAR, medicinska sestra
Dino MAGLIĆ, vozač
Miljenko MATIJIN-OMBLA, fizioterapeut
prof. Mirjana STOJNOVIĆ, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila -logoped
 
 
 PRODUŽENI BORAVAK:
 
Katarina FIĆURUN
Gordana GRUIĆ
Marija MATIĆ
 
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO:
 
Lorena BASARA ZUPČIĆ,dipl. iur., tajnica škole
Davorka PRPIĆdipl. oec., računovođa škole
 
TEHNIČKO OSOBLJE:
 
Dijana ČUČUKOVIĆ, spremačica
Marin FIĆURIN, domar
Zvjezdana FILIPOVIĆ, spremačica
Mirnasa JUSIĆ, spremačica
Katarina KOSANOVIĆ, spremačica
Albina RAHELIĆ, kuharica
Sandra ŠEGOTA, spremačica
Marija MILIČEVIĆ, spremačica
 


preskoči na navigaciju