preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gornja Vežica Rijeka

Login


Djelatnici:


 • Vesna Argentin
 • Adriana Babić
 • Ivana Balaško
 • Dijana Ban
 • Lorena Basara Zupčić
 • Ivona Biondić
 • Tatjana Bićanić
 • Sanja Bobovčan
 • Gledis Brnin
 • Tamara Broznić Škalamera
 • Tatjana Brumen Marčina
 • MATEA DRAGIČEVIĆ
 • Alena Dika
 • Vlado Došen
 • Višnja Dragičević
 • Mandica Drakula
 • Neda Eleta Barešić
 • Karin Felker
 • Danila Ferenčević
 • Zvjezdana Filipović
 • Marin Fićurin
 • Tanja Ivančev
 • Željka Jasnić
 • Maja Jurković
 • Mirnasa Jusić
 • Katarina Kosanović
 • Renata Kovačić
 • Jelena Kružić
 • Josip Kumburić
 • Anja Kučan Buterin
 • Neven Lazzarich
 • Adriana Licardo Luketić
 • Kata Lopar
 • Vilma Lukanović
 • Dino Maglić
 • Josipa Manjgotić
 • Tomislav Martinović
 • Sanja Marušić Vukasović
 • Bojana Matešin
 • Nevena Matijašić
 • Miljenko Matijin-Ombla
 • Marija Matić
 • Predrag Matić
 • Tea Mihelić
 • Marija Miličević
 • Kristina Nikolić
 • Gracijela Orobabić
 • Tihana Pavlek
 • Davorka Prpić
 • Albina Rahelić
 • Asima Raimović
 • Barbara Sanković
 • Dražan Sikirica
 • Manuela Stančić
 • Mirjana Stojnović
 • Diego Tich
 • Radoslav Tičić
 • Gordana Tovilović
 • Tanja Tuhtan Maras
 • Svetlana Vukić
 • Svjetlana Šalić
 • Sanja Šantek
 • Sandra Šegota
 • Sandra Šegota-Orman
 • Mateja Šustić
 • Tanja Šćiran
 • Dijana Čučuković
Djelatnici

 RAVNATELJ:                                                                           

prof. Bojana MATEŠIN      
       
RAZREDNA NASTAVA:
 
učiteljica Tatjana BIĆANIĆ 
dipl. uč. Ivona BIONDIĆ
dipl. uč. Barbara SANKOVIĆ 
učiteljica Gledis BRNIN  
dipl. uč. Karin   FELKER      
učiteljica Manuela STANČIĆ            
učiteljica Tanja ŠĆIRAN   
dipl. uč. Sandra ŠEGOTA-ORMAN
učiteljica Svetlana VUKIĆ 
dipl. uč.  Matea DRAGIČEVIĆ          
 
 PREDMETNA NASTAVA:
 
HRVATSKI JEZIK:
 
prof. Vesna ARGENTIN
prof. Tamara BROZNIĆ ŠKALAMERA
prof. Vilma LUKANOVIĆ
 
 
ENGLESKI  I NJEMAČKI  JEZIK:
     
prof. Višnja DRAGIČEVIĆ
prof. Gracijela OROBABIĆ
prof. Gordana TOVILOVIĆ
prof. Željka JASNIĆ
 
 
LIKOVNA KULTURA:
 
prof. Svjetlana ŠALIĆ
 
GLAZBENA KULTURA:
 
prof. Sanja ŠANTEK
 
MATEMATIKA:
 
prof. Alena DIKA (prof. Silvije VUKUŠIĆ - zamjena)
prof. Diego TICH
 
FIZIKA I KEMIJA:
 
prof. Adriana BABIĆ (prof. Laura SUTLOVIĆ - zamjena)
prof. Mateja ŠAPINA
 
 
 PRIRODA I BIOLOGIJA:
 
prof. Nevena MATIJAŠIĆ
prof. Ingrid WOLF STEFAN
 
 
POVIJEST I ZEMLJOPIS:
 
prof. Ivana BALAŠKO
prof. Tihana PAVLEK
prof. Luka TUTA
prof. Duje VUKUŠIĆ
 
 
TEHNIČKA KULTURA:
 
prof. Vlado DOŠEN
 
INFORMATIKA:
 
prof. Dražan SIKIRICA
prof. Josipa MANJGOTIĆ
 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:
 
prof. Predrag MATIĆ
prof. Josip KUMBURIĆ
 
VJERONAUK:
 
Maja JURKOVIĆ
Neven LAZZARICH  
Almedina  MUJKANOVIĆ
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA:
 
prof. Barbara KLARIĆ
prof. Tanja TUHTAN-MARAS, psihologinja
 
KNJIŽNIČAR:
 
Anja KUČAN BUTERIN, prof.
 
ODJEL PSP-a:
 
 
Diana BAN, fizioterapeut
prof. Tatjana BRUMEN MARČINA, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
prof. Neda ELETA BAREŠIĆ, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
Kata LOPAR, medicinska sestra
Dino MAGLIĆ, vozač
Miljenko MATIJIN-OMBLA, fizioterapeut
mag. logoped. Renata KOVAČIĆ, logoped
 
 
 PRODUŽENI BORAVAK:
 
 
mag.prim.educ.  Kristina NIKOLIĆ
dipl. uč. Marija MATIĆ
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO:
 
Lorena BASARA ZUPČIĆ,dipl. iur., tajnica škole
Davorka PRPIĆdipl. oec., računovođa škole
 
TEHNIČKO OSOBLJE:
 
Edi STANČIĆ, domar
Dijana ČUČUKOVIĆ, spremačica
Zvjezdana FILIPOVIĆ, spremačica
Mirnasa JUSIĆ, spremačica
Katarina KOSANOVIĆ, kuharica
Sandra ŠEGOTA, spremačica
Marija MILIČEVIĆ, spremačica
 preskoči na navigaciju