preskoči na sadržaj
Popis djelatnika

Djelatnici:


 • Vesna Argentin
 • Jasna Arrigoni
 • Ivana Balaško
 • Ivona Biondić
 • Tatjana Bićanić
 • Gledis Brnin
 • Alena Dika
 • Vlado Došen
 • Mandica Drakula
 • Neda Eleta-Barišić
 • Karin Felker
 • Zvjezdana Filipović
 • Adriana Ivić
 • Mirjana Krajačić
 • Neven Lazzarich
 • Vilma Lukanović
 • Sanja Marušić
 • Bojana Matešin
 • Predrag Matić
 • Svijetlana Miljković
 • Gracijela Orobabić
 • Tihana Pavlek
 • Davorka Prpić
 • Dražan Sikirica
 • Manuela Stančić
 • Diego Tich
 • Gordana Tovilović
 • Tanja Tuhtan-Maras
 • Vanija Valčić
 • Gordana Vrzić
 • Svetlana Vukić
 • Ines Vuković Prpić
 • Sanja Šantek
 • Sandra Šegota-Orman
 • Ana Šerer
 • Tanja Šćiran
 • Sanjin Žunić
Djelatnici

 RAVNATELJ:                                                                           

prof. Bojana MATEŠIN      
       
RAZREDNA NASTAVA:
 
učiteljica Tatjana BIĆANIĆ 
dipl. uč. Ivona BIONDIĆ
učiteljica Barbara SANKOVIĆ 
učiteljica Gledis BRNIN  
učiteljica Mandica  DRAKULA   
dipl. uč. Karin   FELKER      
učiteljica Manuela STANČIĆ            
učiteljica Tanja ŠĆIRAN   
dipl. uč. Sandra ŠEGOTA-ORMAN
dipl. uč. Ana ŠERER HAJDINIĆ (Kristina NIKOLIĆ)
učiteljica Svetlana VUKIĆ             
 
 PREDMETNA NASTAVA:
 
HRVATSKI JEZIK:
 
prof. Vesna ARGENTIN
prof. Tamara BROZNIĆ ŠKALAMERA
prof. Vilma LUKANOVIĆ
 
 
ENGLESKI  I NJEMAČKI  JEZIK:
     
prof. Višnja DRAGIČEVIĆ
prof. Gracijela OROBABIĆ
prof. Gordana TOVILOVIĆ
prof. Željka JASNIĆ
 
 
LIKOVNA KULTURA:
 
prof. Sanja MARUŠIĆ VUKASOVIĆ
 
GLAZBENA KULTURA:
 
prof. Sanja ŠANTEK
 
MATEMATIKA:
 
prof. Alena DIKA
prof. Diego TICH
 
FIZIKA I KEMIJA:
 
prof. Adriana BABIĆ
prof. Mateja ŠAPINA
 
 
 PRIRODA I BIOLOGIJA:
 
prof. Nevena MATIJAŠIĆ
 
 
POVIJEST I ZEMLJOPIS:
 
prof. Ivana BALAŠKO
učiteljica Tanja IVANČEV
prof. Tihana PAVLEK
 
TEHNIČKA KULTURA:
 
prof. Vlado DOŠEN
 
INFORMATIKA:
 
prof. Dražan SIKIRICA
 
TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA:
 
prof. Predrag MATIĆ
prof. Oleksandr TIŠKIVSKI
 
VJERONAUK:
 
Maja JURKOVIĆ
Neven LAZZARICH
Jadranka TOMASIĆ   
Almedina  MUJKANOVIĆ
 
PEDAGOŠKA SLUŽBA:
 
prof. Adriana LICARDO LUKETIĆ, pedagoginja 
prof. Tanja TUHTAN-MARAS, psihologinja
 
KNJIŽNIČAR:
 
Danila FERENČEVIĆ, prof.
 
ODJEL PSP-a:
 
 
Diana BAN, fizioterapeut
prof. Tatjana BRUMEN MARČINA, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
prof. Neda ELETA BAREŠIĆ, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila
Kata LOPAR, medicinska sestra
Dino MAGLIĆ, vozač
Miljenko MATIJIN-OMBLA, fizioterapeut
Snježana STIPIĆ, fizioterapeut
prof. Mirjana STOJNOVIĆ, Učitelj-stručnjak edukac. rehabilitac. profila -logoped
Sanjin ŽUNIĆ, vozač
 
 
 PRODUŽENI BORAVAK:
 
Katarina FIĆURUN
Gordana GRUIĆ
Marija MATIĆ
 
 
TAJNIŠTVO I RAČUNOVODSTVO:
 
Lorena BASARA ZUPČIĆ,dipl. iur., tajnica škole
Davorka PRPIĆdipl. oec., računovođa škole
 
TEHNIČKO OSOBLJE:
 
Dijana ČUČUKOVIĆ, spremačica
Marin FIĆURIN, domar
Zvjezdana FILIPOVIĆ, spremačica
Mirnasa JUSIĆ, spremačica
Katarina KOSANOVIĆ, spremačica
Albina RAHELIĆ, kuharica
Asima RAIMOVIĆ, spremačica
Sandra ŠEGOTA, spremačica
Marija MILIČEVIĆ, spremačica
 


preskoči na navigaciju