2021-08-31 13:24:21

PRODUŽENI BORAVAK ŠKOLSKA 2021./2022. godina.
Prijave učenika prvih i drugih razreda za  produženi boravak održavat će  se u rujnu po sljedećem rasporedu:
01. rujna 2021. - od 09,00 do 12,00 h
02. rujna 2001. - od 09,00 do 12,00 h
03. rujna 2021. - od 09,00 do 12,00 h
06. rujna 2021. -  od 09,00 do 18,00 h
 
Što je potrebno  donijeti, pogledajte pod opširnije...
Za prijavu učenika u produženi boravak potrebno je dostaviti  
slijedeću dokumentaciju:

    - Prijavnicu za upis djeteta u produženi boravak (možete ju 
popuniti u školi ili donijeti popunjenu prijavnicu iz priloga).
    - Izjava o prebivalištu učenika koji upisuje produženi boravak i 
roditelja, skrbnika ( s kojim živi)
    - Za zaposlene roditelje potvrdu poslodavca o primanjima za 
oba roditelja (prosjek plaće isplaćene u posljednja tri mjeseca - u 
lipnju, srpnju i kolovozu), dohodak od nesamostalnog rada ili godišnju 
poreznu prijavu; odrezak od mirovine. Ukoliko se roditelj ne želi 
izjasniti o svojim primanjima potpisuje izjavu i plaća najveću 
mjesečnu naknadu određenu odlukom Grada Rijeke 320,00 kn.
    - Za nezaposlene roditelje dokaz o statusu nezaposlene osobe 
(potvrda Zavoda za zapošljavanje ili preslika radne knjižice)
    - Roditelji učenika koji ostvaruju pravo na subvenciju  Grada 
Rijeke za podmirenje troškova produženog boravka dužni su 
donijeti  potvrdu o ostvarivanju prava na subvenciju Odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb.
    - Prije upisa potrebno je podmiriti sva dosadašnja dugovanja.

Odluke Grada za 2021./2022. godinu, koji sufinancira PB, nalaze se u prilogu.

Osnovna škola Gornja Vežica