2020-09-25 08:45:59

O D L U K A O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – 2 IZVRŠITELJA.
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA VEŽICA
G. Vežica 31.
Rijeka
KLASA: 112-02/20-01/4
URBROJ:2170-55-01-20-0002
Rijeka, 24. rujna 2020. godine.

 

            Na temelju čl. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Gornja Vežica, Bojana Matešin, prof. donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA RADNO MJESTO POMOĆNIK/ICA U NASTAVI – 2 IZVRŠITELJA.


Osnovna škola Gornja Vežica