2019-12-16 13:44:00

N A T J E Č A J ZA POPUNU RADNOG MJESTA UČITELJ/ICA INFORMATIKE, 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO, NEPUNO RADNO VRIJEME (8 SATI TJEDNO)

http://os-gornja-vezica-ri.skole.hr/natje_aj_za_popunu_radnih_mjesta?st3_action=upload_doc


Osnovna škola Gornja Vežica